Felelősségvállalási nyilatkozat

A mászóterem használata egyidejűleg annak tudomásul vételét jelenti, hogy a felhasználó tisztában van azzal, hogy a mászás fokozottan veszélyes, azaz extrém sporttevékenység, s ezáltal az ilyen tevékenységek végzése nagyobb eséllyel eredményezik a baleset vagy a károsodás kockázatát. Az a személy, aki ezen körülmény tudatában a mászótermet használni szándékozik, vélelmezhetően számol ezekkel a fenyegetettségekkel.

Tájékoztatjuk, hogy a mászóterem használatával a felhasználó tudomásul veszi, hogy a sporttevékenysége során az adott tevékenységgel általában együtt járó, szokásos kockázat körébe tartozó kárt mint a sportolással önként vállalt kockázatot maga viseli.